ادمین دوشنبه 30 دی 1387 10:53 نظرات ()

مشاهده نتیجه ی نظر سنجی دو

با توجه به وقایع و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه بهترین موضعی که ایران می تواند در قبال آن داشته باشد کدام است؟
از نهم دی 87 
حمله نظامی به اسرائیل
36.25 درصد
(29 رای)
پشتیبانی نظامی
22.5 درصد
(18 رای)
پشتیبانی مالی
7.5 درصد
(6 رای)
پشتیبانی تبلیغاتی
21.25 درصد
(17 رای)
هیچگونه پشتیبانی
12.5 درصد
(10 رای)

شرکت کنندگان

80 نفر