ادمین یکشنبه 27 بهمن 1387 16:35 نظرات ()
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا اعلام كرد: با تفکیک نیروی هوایی به دو بخش پروازی و پدافندی، نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران، چهارگانه می شوند.
به گزارش شبكه خبر به نقل از ایرنا، امیرسرتیپ خلبان احمد میقانی، امروز در نشستی خبری، با اشاره به ابلاغ طرح تفکیک بخش پروازی و پدافندی نیروی هوایی از سوی فرمانده معظّم کلّ قوا، اعلام كرد: بخش پروازی و پدافندی نیروی هوایی، هر کدام به یک نیرو تبدیل می شود. 

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا افزود: بر این اساس، ارتش جمهوری اسلامی، شامل نیروی زمینی، نیروی هوایی، قرارگاه پدافند هوایی و نیروی دریایی خواهد بود. 

سرتیپ میقانی، هدف از این تفکیک را ارتقای توان رزم و توسعه توان رزمی پدافند هوایی دانست و از آن به عنوان یک نوآوری نام برد.
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا، با تاكید بر اینکه تجدید ساختار و سازمان در نیروی هوایی در حال اجراست، گفت: این تجدید ساختار، سال آینده به صورت کامل انجام می شود. 

سرتیپ میقانی افزود: نیروی هوایی، به صورت کامل جدا می شود و همه تجهیزات، نیروهای پدافندی و سامانه های جمع آوری اطلاعات سیگنالی در قالب یک نیروی مستقل، تحت تابعیت قرارگاه پدافند هوایی قرار می گیرد. 

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی گفت: بخش های مشترک پروازی و پدافندی نیز به طور مساوی بین دو نیرو تقسیم می شود. 

سرتیپ میقانی، با تاکید بر اینکه ماموریت این قرارگاه، صرفا در قالب هدایت و کنترل نیروها نیست، خاطرنشان کرد، نیروهای گسترده پدافندی در زیر مجموعه، ‌ساختار و تابعیت قرارگاه پدافند هوایی قرار می گیرند. 

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا همچنین گفت: همه یگان های پدافند هوایی نیروهای مسلّح در کنترل عملیاتی قرارگاه پدافند هوایی و رزمایش های فرانیرویی با کنترل عملیاتی این قرارگاه انجام می شود. 

سرتیپ میقانی كه به پرسش های خبرنگاران پاسخ می داد، با تشریح اقدامات صورت گرفته در ماه های اخیر در قرارگاه پدافند هوایی، ‌ماموریت این قرارگاه را دفاع از قلمرو هوایی کشور برشمرد و گفت: قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا، مسئول اوّل و آخر دفاع از آسمان کشور است.