ادمین سه شنبه 7 مهر 1388 10:03 نظرات ()

Walther PPKدر این قسمت شما دوستان و همراهان عزیز می توانید شاهد نقشه ی انفجاری اسلحهPPK  Walther به همراه نام قطعات باشید.

 

مشخصات Walther PPK

کالیبر

35/6 برونینگ، 65/7 برونینگ،

9 میلی متر کوتاه

طول

155 میلی متر

طول لوله

83 میلی متر

وزن

590 گرم

تعداد و گام خان

6 عدد راستگرد

ظزفیت خشاب

7 گلوله

 

 نقشه انفجاری Walther PPK

1)     گلنگدن

2)     فشنگ کش

3)     پین فشنگ کش

4)     فنر فشنگ کش

5)     ضامن فشنگ کش

6)     سوزن

7)     فنر سوزن

8)     شاخص گلوله

9)     فنر شاخص

10) ضامن

11) فنر ارتجاع

12) قاب و لوله

13) قطعه آزاد کننده چخماق

14) میله ماشه

15) صفحه نگهدارنده

16) مسدود کننده فشنگ

17) استپ چخماق

18) چخماق

19) محافظ ماشه

20) پین ماشه

21) اهرم خارج کننده فنر

22) ضامن نگهدارنده خشاب

23) پین محافظ ماشه

24) فنر ماشه

25) ماشه

26) فنر محافظ ماشه

27) نگهدارنده محافظ ماشه

28) نگهدارنده چخماق

29) پین چخماق

30) فنر چخماق

31) نگهدارنده میله ارتجاعی

32) خشاب

33) قبضه

         34)پیچ قبضه
walther PPK

 www.weaponpm.com