ادمین یکشنبه 27 تیر 1389 01:10 نظرات ()
باز و بسته کردن m16برای باز و بسته کردن اسلحه هجومی M16A2 می توانید از مراحل زیر که بصورت مصور نشان داده می شوند پیروی کنید:


مراحل باز و بسته کردن اسلحه هجومی M16A2


باز و بسته کردن m16


باز و بسته کردن m16

1)     بند اسلحه را باز کنید

2)     مطابق شکل 1 قاب محافظ دست را با  فشار به سمت پایین و بیرون باز کنید

3)     بوسیله ی فشار دادن پین نشان داده شده در شکل 2  و 3 قسمت بالایی خزانه را از قسمت پایینی آن جدا کنید

4)     مانند شکل 4 گلنگدن را بیرون بکشید

5)     دستگیره ی آتش را بوشیله پایین آوردن آن در خزانه و سپس به عقب کشیدن خارج کنید (شکل 5)

6)     برای باز کردن گلنگدن از روش های زیر پیروی کنید:

a.      همانند شکل 6 اهرم قفل گلنگدن را بیرون بکشید

b.     میله را همانند شکل 7 بیرون بکشید

c.      همانطور که در شکل های 8و9و10 نشان داده شده با بیرون کسیدن پین ها بقیه ی قسمت ها را نیز باز کنید

7)     مطابق با شکل 11 با فشار دادن فنر به سمت جلو و بالا کشیدن آن، میله و فنر ارتجاع را بیرون بیاورید

باز کردن سلاح تا همین حد برای کاربر مجاز می باشد

پس از انجام مراحل بالا برای بستن این مراحل را بصورت معکوس دنبال کنید.