ادمین سه شنبه 24 آبان 1390 11:34 نظرات ()

 Nike Ajax موشکاولین موشک عملیاتی  پدافند هوایی در دنیا به حساب می آید و اصلیت آن  به زمان  پس از جنگ  جهانی دوم برمیگردد یعنی زمانی که ارتش آمریکا کاملا این مسئله را درک کرده بود که تنها راه حفاظت از آسمان در برابر پرنده  ها   و به خصوص بمب افکن هایی  که در آینده وارد  خدمت مشوند و در ارتفاع زیادی پرواز میکنند و دارای سرعتی بیشتر از نمونه های فعلی  هستند موشک های  هدایت شونده پدافندی است.

برای طراحی و تولید این  موشک شرکت Western Electric پیمانکار اصلی در مورد طراحی سیستم موشکی (پرتاب و هدایت) XSAM-G-7 و شرکت  Douglas به عنوان پیمانکار اصلی ساخت بدنه موشک انتخاب  شد.