ادمین سه شنبه 15 تیر 1395 09:58 نظرات ()
در این مطلب به معرفی  10 هواپیمای بزرگ و پهن پیکر جهان می پردازیم. 

لاکهید سی-۵ گالکسی هواپیمای باربری نظامی موجود در نیروی هوایی آمریکا است.
 لاکهید سی-۵ گالکسی هواپیمای باربری نظامی موجود در نیروی هوایی آمریکا است.